ข่าว สกศ.

สกศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความเสมอระหว่างภาคหญิงชาย
วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๗) ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับบุคลากรจากสำนักอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของทุกสำนัก ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ...

อ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทางเลือกเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทางเลือกเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ หน้า ๓...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
วันนี้ (๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย” ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ นนทบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการของกลุ่ม และข้าราชการในระดับกลุ่มที่เกี่ยวข้องจากทุกสำนัก ในฐานะผู้รับผิดชอบงานโครงการ จำนวนประมาณ ๕๐ คน...

อ่านต่อ

ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาฯ คนใหม่ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สกศ.
วันนี้ (๑๕ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา กราบไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จากนั้นกราบไหว้ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษาคนใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ สำนักงานฯ ...

อ่านต่อ

รองเลขาธิการสภาการศึกษาต้อนรับ รมว.ศธ และ รมช. ศธ.
วันนี้ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗) รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการร่วมต้อนรับ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th