ข่าว สกศ.

สกศ. จัดงานวันผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหาร
วันนี้ (๙ เม.ย. ๕๗) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รศ. ดร.ชวนี ทองโรจน์) เป็นประธานงานวันผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรอดีตผุ้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการในอดีตและปัจจุบันร่วมในพิธี ณ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

ศธ. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็ม “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ในโอกาสครบรอบ ๑๒๒ ปี กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศธ. ครบรอบ ๑๒๒ ปี
วันนี้ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๒ ปี ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประกวดเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี รอบชิงชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี รอบชิงชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.รัตนา ศรีเหรัญ) เป็นประธาน ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาจัดอบรม “Training Workshop for Thai Education Staffs on ISCED 2011 and Education Statistics”
วันนี้ (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Training Workshop for Thai Education Staffs on ISCED 2011 and Education Statistics” โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO Bangkok) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ โดยมี Mr. Bertrand Tchatchoua ที่ปรึกษาส่วนภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิก กล่าวต้อนรับ นายวีระ พลอยครบุรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดการประชุม และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรม ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th